Struktura celostátní soutěže - část SŠ a VOŠ

 

 

Základní kolo

Místo konání: jednotlivé školy
Termín: prosinec 2010 až březen 2011
Porota: pedagogové školy
Výsledek: přihláška do celostátního kola soutěže podaná jménem školy
Opravný prostředek (antidiskriminační pojistka): možnost individuálního přihlášení
Dokument: potvrzení o přijetí/nepřijetí přihlášky po kontrole splnění podmínek účasti
Náklady nesou jednotlivé školy

 

 

 

Celostátní kolo soutěže pro studenty SŠ a VOŠ

Místo konání: Střední škola uměleckoprůmyslová a technická ve Velkých Opatovicích
Termín: 29. března 2011
Porota jmenována Asociací středních a vyšších odborných škol s uměleckými
a uměleckořemeslnými obory ČR
Výsledek: nominace na Národní cenu za studentský design 2011
Dokument: diplom předaný na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
případně vyšší stupeň ocenění (Dobrý design, Excelentní design,
Národní cena), případně zvláštní ceny spoluorganizátorů
a partnerů soutěže
Náklady budou hrazeny pořádající škole, členům poroty a organizačním pracovníkům
z účastnického poplatku; dopravu, poštovné, cestovné, případné ubytování
a účastnický poplatek hradí jednotlivé školy.

 

 

 

 Národní závěrečné kolo pro studenty všech typů škol

Místo konání: Praha, Design Cabinet CZ
Termín: srpen/září 2011
Porota: jmenována ředitelem DC CZ podle návrhu spoluvyhlašovatelů soutěže
Výsledek:
   (1) ocenění vybraných prací ve stupni Dobrý studentský design
   (2) ocenění vybraných prací ve stupni Excelentní studentský design
   (3) udělení jedné Národní ceny za studentský design 2011
   (4) případné udělení zvláštních cen vyhlášených spolupořádajícími subjekty
Dokument: diplom a symbol soutěže
Náklady nese Design Cabinet CZ/Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Společné náklady za SŠ a VOŠ uhradí DC CZ z prostředků rozvojového programu
MŠMT (budou-li získány).