27. ročník soutěže Studentský design 2017 se koná pod záštitou náměstka ministryně školství a člena vlády prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. a radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové

anotace

Studentský design 2017 je celostátní soutěžní přehlídkou prací žaků a studentů středních a vyšších odborných škol s  výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Této soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit žáci a studenti studující na území ČR bez ohledu na státní příslušnost a absolventi, kteří ukončili studium v roce 2015 nebo v roce 2016. Soutěž je dvoustupňová, v prvním základním kole jednotlivé školy vybírají a nominují studentská díla, která přihlásí do celostátního/ústředního kola. Soutěží se v pěti základních kategoriích: Produktový design; Grafický design; Multimediální tvorba; Oděv – textil – obuv; Sklo. Oceňuje se zejména funkčnost propojení autorské ideje a její realizace, a to jak po stránce výtvarné, tak technického provedení. Práce v jednotlivých kategoriích hodnotí jmenovaní porotci.
Všechny nominované studentské práce budou zpřístupněny veřejnosti od čtvrtka 9. 3. 2017 v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA, Praha 1. do úterý 4. 4. 2017 včetně (pro účastníky jednání Asociace do 5. 4. 2017) a poté 30 nejlepších prací se účastní podzimní přehlídky Designblok v Praze. Exponáty budou publikovány v tištěné podobě ve formě bulletinu/brožury a ke zhlédnutí na webových stránkách všech zúčastněných škol.

harmonogram

28. 11. 2016
Vyhlášení školního/základního kola
 
1. 12. 2016 – 27. 1. 2017
I. školní/základní kolo – organizují jednotlivé školy samostatně
 
16. 1. 2017
Vyhlášení celostátního/ústředního kola
 
8. 2. 2017
Uzávěrka přihlášek celostátního/ústředního kola
 
20. 2. – 27. 2. 2017
Návoz exponátu do VOŠTŘ a SUŠTŘ Praha 1, U Půjčovny 9
 
8. 3. 2017
Hodnocení komisařů - Galerie kritiků, PALÁC ADRIA, Jungmannova 31, 110 00 Praha 1
 
9. 3. – 4. 4. 2017
Přehlídka prací celostátní soutěže v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA
 
6. 4. 2017
Vyhlášení laureátů soutěže Studentský design 2017
 
5. a 6. 4. 2017
Zasedání Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR v Praze

ke stažení